Ciljevi održivog razvoja

Ciljevi održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs) pokrivaju širok spektar društvenih i ekonomskih razvojnih problema, uključujući siromaštvo, glad, zdravlje, obrazovanje, klimatske promene, jednakost polova, vodu, energiju, čovekovu okolinu i društvenu pravdu. Ciljevi čine Agendu 2030 Ujedinjenih nacija, čiji pun naziv glasi: „Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development“.

Agenda 2030 sastoji se od 17 globalnih ciljeva koje su postavile Ujedinjene nacije. Svi ciljevi su međusobno povezani, a svaki se sastoji od potciljeva (targets) kojih ukupno ima 169.

IFLA je uspela, nakon tri godine pregovora u UN, da izlobira da se u Ciljevima održivog razvoja nađu pristup informacijama, očuvanje kulturnog nasleđa, univerzalna pismenost i pristup informaciono-komunikacionim tehnologijama (IKT).

Cilj 16.10 „Osigurati javni pristup informacijama i zaštititi osnovne slobode u skladu sa nacionalnim zakonima i međunarodnim dogovorima.“

Kulturno nasleđe (11.4) i IKT (17.8) su uključeni u ciljeve, a univerzalna pismenost je deo vizije UN 2030 Agende.

Biblioteke su ključne institucije za ostvarivanje ovih ciljeva. Prikupljanjem priča na nacionalnom i regionalnom nivou kroz projekat „Unlocking the potential of libraries“ ili na svetskom nivou kroz projekat „Stories that Matter“ stvaramo jaku bazu argumenata za poboljšanje statusa biblioteka i pregovore sa donosiocima odluka.

Ovi ciljevi su formirani kao nastavak Milenijumskih razvojnih ciljeva (Millennium Development Goals – MDGs) na čijem ostvarenju se radilo od 2000-2015. Za razliku od Milenijumskih ciljeva, Ciljevi održivog razvoja ne prave razliku između „razvijenih“ država i onih „u razvoju“, već uključuju sve zemlje sveta.

cropped-business-action-on-the-sdgs11.png