Imam ideju!

…kako još možemo da pomognemo u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja? Podelite svoju ideju sa nama, pa da stvaramo!