Unlocking the Potential of Libraries

Unlocking the Potential of Libraries

Projekat „Unlocking the Potential of Libraries in South-East Europe through Regional Cooperation and Sustainable Development“ predstavlja okvir za prikupljanje uspešnih priča iz biblioteka u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u kontekstu UN Ciljeva održivog razvoja.

Pošaljite svoju priču!

Pored priča koje se kontinuirano prikupljaju i nakon zvaničnog završetka projekta, organizovane su i radionice o ulozi biblioteka u ostvarivanju globalnih ciljeva u Zagrebu, Beogradu i Mostaru u toku 2018. godine. Glavni koordinator projekta je Bibliotekarsko društvo Srbije, a partneri su Hrvatsko knjižničarsko društvo, Asocijacija informacijskih stručnjaka BAM iz BiH i Društvo bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope (SEALL). Projekat je jedan od 14 u svetu koje je podržala IFLA IAP.

Kako su bibliotečke priče povezane sa Ciljevima održivog razvoja?

Biblioteke ove ciljeve uveliko ostvaruju kroz svoje delovanje u zajednici: pristup informacijama iz različitih oblasti, sticanje novih veština potrebnih za obrazovanje i zaposlenje, rano opismenjavanje i doživotno učenje, ekološke, kreativne i druge radionice sa najmlađima, inkluzivan prostor za susrete, očuvanje kulturnog nasleđa kroz digitalizaciju, i slično.

Prikupljanjem priča na regionalnom nivou kroz projekat „Unlocking the potential of libraries“ ili na svetskom nivou kroz projekat „Stories that Matter“ stvaramo jaku bazu argumenata, povećavamo vidljivost biblioteka i njihovu ulogu u poboljšanju kvaliteta života ljudi.

Kakve veze imaju biblioteke sa nacionalnim razvojnim planom?

Sve države su se obavezale da će napraviti nacionalni razvojni plan u skladu sa Agendom 2030 Ujedinjenih nacija. Kako biblioteke po svojoj prirodi već učestvuju u realizaciji Ciljeva, zašto ne bi bile deo tog plana?

A sada, akcija! Želimo da čujemo dobru priču iz vaše biblioteke!

Naše priče su naši argumenti u zagovaranju za biblioteke.

Ispričajte nam priču i pokušajte da odgovorite na pitanja: Zašto je program/usluga/projekat sproveden? Ko je uradio šta, kada i kako? Koji je uticaj ostvaren, šta se promenilo? Spremite i dobre slike + video (poželjno, nije obavezno).

Link za slanje priče